Over

Wie zijn wij?

Foto van Dennie Foto van Kenny Foto van Marlies
Dennie Declercq
Voorzitter
Ontwikkelaar
dennie@ddsoft.be
Kenny Liard
Penningmeester
Verkoop
kenny@ddsoft.be
Marlies Corvelyn
Secretaris
Coach
marlies@ddsoft.be

De starters Chris Verbeeck en Senne Pottie waren present van de voorbereidende fase (2014) tot eind 2018 om Dennie bij te staan. Dank voor jullie inzet!

Visie en Missie

Wij gaan voor digitalisering van de zorg, meer specifiek zorg voor mensen met een beperking (breed gedefinieerd). Wij helpen organisaties met hun digitalisering in functie van de kwaliteit van leven van hun cliënten.

Waarom? We streven naar een inclusieve maatschappij waaraan iedereen kan deelnemen. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Onze doelgroepen

- Organisaties die deelnemers, werknemers, cliënten, patiënten met een beperking of psychische problemen meer kansen willen geven om deel te nemen aan hun activiteiten.

- Personen met een beperking of psychische problemen die op zoek zijn naar een digitale oplossing om een barrière te overbruggen.

- Wij werken inclusief dit wil zeggen iedere persoon of organisatie kan bij ons terecht. We staan open voor co-creatie en samenwerkingen. Daarnaast bestaat onze vzw voornamelijk uit vrijwilligers met een beperking die zo hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Activiteiten